جستجویپیشرفته

طرح مسیر طلایی و سبز
 
  
  
مسیر طلایی چه مزایایی دارد؟
  
رایگان خودتان برانید
ایمن سفر کنید (بیمه بدنه)
24 تا 48 ساعت خودرو داشته باشید
در مسیر دلخواه برانید
از طبیعت و جاذبه های جاده بهره ببرید
در کنار خانواده از سفر لذت ببرید
انواع خودروها را تجربه کنید
  
  
  
  
 
مراحل طرح مسیر طلایی
  
  • با عضویت در طرح، کارت مسیر طلایی را دریافت کنید
  • خودرو را از مبدا  دریافت کنید
  • در کیلومتر مشخص شده رانندگی کنید
  •  در زمان مقرر خودرو را در مقصد  تحویل دهید
  • هزینه بنزین بر عهده شما می باشد
 
  
  
نحوه ی عضویت در طرح 
 
 

1. تکمیل فرم رزرو رایگان

2. اعتبارسنجی

1. پرداخت حق اشتراک( در حال حاضر رایگان)

2. پرداخت ودیعه جریمه ( در حال حاضر دریافت نمی گردد)

4. دریافت کارت مسیر طلایی یوروپکار

5. دریافت ووچر نهایی 48 ساعت قبل از رزرو خودرو

 
  
 
  
  
ظرفیت هر مسیر محدود است
  
  
  
 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر
با شماره زیر تماس بگیرید
021-88366615
داخلی 104

  
  
 
جایگزین بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس
راهکاری مناسب در زمان
از دست دادن بلیط
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 48 ساعت در اختیارکد مسیر : 97141فرودگاه شیراز
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر17تامهر11
13971397
     
محدودیت سنی 20 سال
 
لوگان
 طول مسیر 1000 کیلومتر
  
 شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
 
    
 
 
 
 48 ساعت در اختیارکد مسیر : 97153فرودگاه شیراز
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر21تامهر16
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
H1ون
 طول مسیر 1000 کیلومتر
  
 شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
 
    
 
 
 
 48 ساعت در اختیارکد مسیر : 97132فرودگاه شیراز
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر07تامهر02
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
H1 ون
 طول مسیر 1000 کیلومتر
  
 شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
 
    
 
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97145فرودگاه شیراز
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر17تامهر11
13971397
     
محدودیت سنی 20 سال
 
لوگان
 طول مسیر 500 کیلومتر
  
 فرودگاه یزد
 
    
 
 
 48 ساعت در اختیارکد مسیر : 97127شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر08تاشهریور31
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
سراتو
 طول مسیر 1000 کیلومتر
  
 فرودگاه شیراز
 
    
 
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97118شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر03تاشهریور30
13971397
     
محدودیت سنی 20 سال
 
لوگان
 طول مسیر 650 کیلومتر
  
 فرودگاه تبریز
 
    
 
 
 
 48 ساعت در اختیارکد مسیر : 97150شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر08تاشهریور31
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
سراتو
 طول مسیر 1300 کیلومتر
  
 شهر بندرعباس
 
    
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97151فرودگاه رشت
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر06تامهر04
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
داستر
 طول مسیر 350 کیلومتر
  
 شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
 
    
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97125شهر اصفهان
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر08تامهر03
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
ون h1
 طول مسیر 500 کیلومتر
  
 شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
 
    
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97123شهر اصفهان
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر05تامهر04
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
توسان
 طول مسیر 650 کیلومتر
  
 شهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
 
    
 
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97143شهر اصفهان
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر07تاشهریور30
13971397
     
محدودیت سنی 20 سال
 
لوگان
 طول مسیر 500 کیلومتر
  
 فرودگاه شیراز
 
    
 
 
 
 48 ساعت در اختیارکد مسیر : 97144شهر اصفهان
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر06تاشهریور30
13971397
     
محدودیت سنی 20 سال
 
لوگان
 طول مسیر 950 کیلومتر
  
 شهر بندرعباس
 
    
 
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97146فرودگاه یزد
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر15تامهر07
13971397
     
محدودیت سنی 20 سال
 
لوگان
 طول مسیر 500 کیلومتر
  
 فرودگاه شیراز
 
    
 
 
 
 24 ساعت در اختیارکد مسیر : 97149شهر بندرعباس
  
 
رزرو مابین تاریخ های
     
مهر08تامهر02
13971397
     
محدودیت سنی 25 سال
 
سراتو
 طول مسیر 600 کیلومتر
  
 فرودگاه شیراز
 
    
 
 
 
  
  
مسیر سبز چه مزایایی دارد؟
  
ارزان خودتان برانید
ایمن سفر کنید (بیمه بدنه)
24 تا 48 ساعت خودرو داشته باشید
در مسیر دلخواه برانید
از طبیعت و جاذبه های جاده بهره ببرید
در کنار خانواده از سفر لذت ببرید
انواع خودروها را تجربه کنید
  
  
  
  
  
  
  
  
ظرفیت هر مسیر محدود است
  
  
  
 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر
با شماره زیر تماس بگیرید
021-88366615
داخلی 104

  
  
 
جایگزین بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس
راهکاری مناسب در زمان
از دست دادن بلیط
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
کد مسیر : 97G 0001
 
 24 ساعت در اختیارشهر تهران-فرودگاه امام خمینی
    
لوگان
 قیمت: 320 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر اصفهان
  
 طول مسیر 500 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0002
 
 48 ساعت در اختیارشهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
    
لوگان
 قیمت: 550 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر بندرعباس
  
 طول مسیر 1500 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0003
 
 48 ساعت در اختیارشهر تهران-فرودگاه مهرآباد
    
لوگان
 قیمت: 420 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدفرودگاه مشهد
  
 طول مسیر 1000 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0005
 
 48 ساعت در اختیارشهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
    
لوگان
 قیمت: 370 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدفرودگاه یزد
  
 طول مسیر 850 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0008
 
 24 ساعت در اختیارشهر تهران-فرودگاه مهرآباد
    
لوگان
 قیمت: 290 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدفرودگاه رشت
  
 طول مسیر 400 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0009
 
 48 ساعت در اختیارشهر شیراز

    
لوگان
 قیمت: 420 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر تهران-فرودگاه امام/مهرآباد
  
 طول مسیر 1000 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0010
 
 24 ساعت در اختیارشهر شیراز

    
لوگان
 قیمت: 320 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر یزد
  
 طول مسیر 550 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0011
 
 24 ساعت در اختیارشهر شیراز

    
لوگان
 قیمت: 320 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر یزد
  
 طول مسیر 550 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0012
 
 24 ساعت در اختیارشهر شیراز

    
لوگان
 قیمت: 360 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر بندرعباس
  
 طول مسیر 750 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0013
 
 24 ساعت در اختیارشهر اصفهان

    
لوگان
 قیمت: 320 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر تهران
  
 طول مسیر 500 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0014
 
 24 ساعت در اختیارشهر اصفهان

    
لوگان
 قیمت: 280 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر یزد
  
 طول مسیر 450 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0015
 
 24 ساعت در اختیارشهر اصفهان

    
لوگان
 قیمت: 600 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر شیراز
  
 طول مسیر 324 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0016
 
 24 ساعت در اختیارشهر رشت

    
لوگان
 قیمت: 300 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر تهران
  
 طول مسیر 450 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0017
 
 24 ساعت در اختیارشهر تبریز

    
لوگان
 قیمت: 350 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر تهران
  
 طول مسیر 700 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0018
 
 48 ساعت در اختیارشهر تبریز

    
لوگان
 قیمت: 525 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر مشهد
  
 طول مسیر 1600 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0019
 
 48 ساعت در اختیارشهر تبریز

    
لوگان
 قیمت: 535 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر شیراز
  
 طول مسیر 1400 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0020
 
 48 ساعت در اختیارشهر تبریز

    
لوگان
 قیمت: 470 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر اصفهان
  
 طول مسیر 1100 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0021
 
 48 ساعت در اختیارشهر مشهد

    
لوگان
 قیمت: 460 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر یزد
  
 طول مسیر 1100 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0022
 
 48 ساعت در اختیارشهر مشهد

    
لوگان
 قیمت: 480 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر اصفهان
  
 طول مسیر 1200 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0023
 
 48 ساعت در اختیارشهر مشهد

    
لوگان
 قیمت: 525 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر تبریز
  
 طول مسیر 1600 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0024
 
 48 ساعت در اختیارشهر یزد

    
لوگان
 قیمت: 540 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر تبریز
  
 طول مسیر 1450 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0025
 
 24 ساعت در اختیارشهر یزد

    
لوگان
 قیمت: 380 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر بندرعباس
  
 طول مسیر 700 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0026
 
 24 ساعت در اختیارشهر یزد

    
لوگان
 قیمت: 280 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر اصفهان
  
 طول مسیر 450 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
کد مسیر : 97G 0027
 
 24 ساعت در اختیارشهر بندرعباس

    
لوگان
 قیمت: 445 هزار تومان
 برای رزرو تماس بگیریدشهر اصفهان
  
 طول مسیر 1000 کیلومترمحدودیت سنی 20 سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>

>

تماس با بخش رزرو 88366615 21 (0) 98+

نرم افزارهای هوشمند یوروپکار = رزرو آسان

نرم افزار موبایل آیفون، آی پد و اندروید یورپکار را دانلود کنید