جستجویپیشرفته

نرخ های اجاره کوتاه مدتاجاره کوتاه مدت نوعی از اجاره است که حداقل یک روز و حداکثر 28 روز به طول بیانجامد. این نوع از اجاره در کلیه ی ایستگاههای یوروپکار ایران انجام می شود و مشتریان می توانند خودروها را در یک ایستگاه دریافت و در ایستگاه دیگر تحویل دهند.در اجاره کوتاه مدت خودروها با شرایط بسیار آسان به مشتریان عزیز اجاره داده  میشوند. این نوع اجاره برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی، ایرانیان داخل کشور و شرکت ها و سازمان ها ارائه داده می شود. رزرو خودروها از سه طریق رزرو اینترنتی، رزرو تلفنی و از طریق ای میل انجام می شود.

  
3 تا 6 روز 1،350،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 1،620،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 1،275،000 ريال (به ازای هر روز) 7 تا 13 روز 1،530،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 1،200،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 1،440،000 ريال (به ازای هر روز)

 
3 تا 6 روز 2،250،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 2،700،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 2،125،000 ريال (به ازای هر روز)7 تا 13 روز 2،550،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 2،000،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 2،400،000 ريال (به ازای هر روز)

  
3 تا 6 روز 2،700،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 3،600،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 2،550،000 ريال (به ازای هر روز)7 تا 13 روز 3،400،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 2،400،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 3،200،000 ريال (به ازای هر روز)

3 تا 6 روز 3،600،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 4،050،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 3،400،000 ريال (به ازای هر روز)7 تا 13 روز 3،830،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 3،200،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 3،600،000 ريال (به ازای هر روز)

 
3 تا 6 روز 4،500،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 4،500،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 4،250،000 ريال (به ازای هر روز) 7 تا 13 روز 4،250،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 4،000،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 4،000،000 ريال (به ازای هر روز)

 
3 تا 6 روز 5،400،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 4،500،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 5،100،000 ريال (به ازای هر روز)7 تا 13 روز 4،250،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 4،800،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 4،000،000 ريال (به ازای هر روز)

 
3 تا 6 روز 4،050،000 ريال (به ازای هر روز)3 تا 6 روز 5،400،000 ريال (به ازای هر روز)
7 تا 13 روز 3،830،000 ريال (به ازای هر روز)7 تا 13 روز 5،100،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 3،600،000 ريال (به ازای هر روز)

14 تا 20 روز 4،800،000 ريال (به ازای هر روز)

  
  
  
  
  
شرایط و مقررات بیمه ها و پوشش های خودروهای یوروپکار ایران


  • نفرات: هر نوع ديه يا موارد پزشکی ناشي از حادثه توسط خودرو شامل: سرنشینان خودرو و خودروی سایرین و عابرین به استثناء راننده مسبب حادثه.
  • خودروهای سایرین: خسارت وارده به خودروهای سایرین که در حادثه غیر مقصر باشند..
  • خسارت بر عهده مشتری: مشتری طبق بیمه خریداری شده مندرج در جدول ذیل ملزم به پرداخت خسارت بوده و مازاد بر آن تحت پوشش بیمه میباشد.
  • خسارت کلی: سرقت خودرو و یا خسارتی که بیش از 70% ارزش خودرو در حادثه صدمه ببیند. در صورت بروز خسارت کلی پرداخت مبلغ 20% از ارزش روز خودرو
  • به عهده مشتری می باشد.
  • ملاک تشخیص خسارت کلی نظر کارشناس رسمی شرکت بیمه گر میباشد.
  • (هیچ کدام از بیمه های زیر خسارت کلی را پوشش نمی دهند)


نوع بیمه ها

خسارت وارده به:

ریسک مشتریBasic


بیمه ثالث


خودروهای سایرین

خسارت بیش از 55.000.000 ريال به عهده مشتری است
به ازای استفاده از کوپن بیمه مبلغ 1.500.000 ریال از مشتری دریافت میگردد

نفرات

خسارت بیش از 2.100.000.000 ريال مطابق قوانین بیمه کشوربه عهده مشتری است

بیمه بدنه

خودروی یوروپکار

مطابق با جدول تعهد خسارت مشتری  در سایت و بر اساس نوع خودرو  به عهده مشتری است


Medium


بیمه ثالث


خودروهای سایرین

خسارت بیش از 100.000.000 ريال به عهده مشتری است
به ازای استفاده از کوپن بیمه مبلغ 1.500.000 ریال از مشتری دریافت میگردد

نفرات

خسارت بیش از 2.100.000.000 ريال مطابق قوانین بیمه کشوربه عهده مشتری است

بیمه بدنه

خودروی یوروپکار

مطابق با جدول تعهد خسارت مشتری در سایت و بر اساس نوع خودرو  به عهده مشتری است


Premium

بیمه ثالث

خودروهای سایرین

خسارت بیش از 100.000.000 ريال به عهده مشتری است

نفرات

خسارت بیش از 2.100.000.000 ريال مطابق قوانین بیمه کشوربه عهده مشتری است

بیمه بدنه


خودروی یوروپکار

مطابق با جدول تعهد خسارت مشتری در سایت
بجز در مواردی که خودرو دچار خسارت کلی شده باشد.تماس با بخش رزرو 88366615 21 (0) 98+

نرم افزارهای هوشمند یوروپکار = رزرو آسان

نرم افزار موبایل آیفون، آی پد و اندروید یورپکار را دانلود کنید