جستجویپیشرفته


 قیمت اجاره خودرو (کوتاه مدت) در ایران
 با افزایش روزهای اجاره نرخ خودروها کاهش می‌یابد
    از یوروپکار بپرسید
( گفتگوی آنلاین اجاره خودرو در ایران)
        
    
 

رنو تندر 90 دنده ای          مدل 95-96-97

       
 

180/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

170/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

145/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو تندر 90 اتوماتیک          مدل 95-96-97

       
 

225/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

215/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

200/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو سیمبل           مدل 2016

       
 

315/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

300/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

280/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا سراتو         مدل 95-96-97

       
 

360/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای اکسنت          مدل 2016

       
 

360/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

340/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

320/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کرولا          مدل 2015

       
 

450/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

425/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

400/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

رنو داستر          مدل 2016

       
 

450/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

380/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

360/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

تویوتا کمری           مدل 2015

       
 

495/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

470/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

440/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای النترا          مدل 2015

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای سوناتا          مدل 2015

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 2چمدان 
 4درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

کیا اسپورتیج           مدل 2015

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای توسان           مدل 2017

       
 

810/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

765/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

720/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 5چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای IX35          مدل 2015

       
 

540/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

510/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

480/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 5سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای سانتافه          مدل 2015

       
 

810/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

765/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

720/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 3چمدان 
 5درب 
 7سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

هیوندای H1           مدل 2012

       
 

495/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

470/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

440/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 اتوماتیکدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 9سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          
 

ون وانا          مدل 96

       
 

495/000 تومان

3 تا 6 روز ( به ازای هر روز)

470/000 تومان

7 تا 13 روز ( به ازای هر روز)

440/000 تومان

14 تا 21 روز ( به ازای هر روز)

بنزینسوخت 
 دستیدنده 
 4چمدان 
 5درب 
 9سرنشینان دفتر تهرانتلفن همراه
          

تماس با بخش رزرو 88366615 21 (0) 98+

نرم افزارهای هوشمند یوروپکار = رزرو آسان

نرم افزار موبایل آیفون، آی پد و اندروید یورپکار را دانلود کنید